Màster Internacional de Sòls i Aigües

Estudiantes del Màster Internacional de Sòls i Aigües impartit per la Universitat de Wageningen, a Holanda, han dedicat quatre setmanes a “La avaluació de l’efectivitat del filtre verd del Tancat de Milia”. El seu treball determinara quina és la zona d’afecció, que té l’efluent depurat del Tancat, en el llac de l’Albufera.

Final Report

 

LIFE Albufera i LIFE Sostrice

LIFE Albufera i LIFE Sostrice es reuneixen per estudiar possibilitats de gestió de la biomassa produïda en els aiguamolls artificials del LIFE Albufera, mitjançant les tècniques plantejades en LIFE Sostrice. LIFE Sostrice té per objectius la reducció dels gasos d’efecte hivernacle derivats del cultiu d’arròs per mitjà d’un model de gestió sostenible basat en la valorització energètica dels residus a través de les tecnologies de digestió anaeròbia i de combustió.

Us anirem informant els resultats de les proves realitzades.

http://www.sostrice.eu/