Biodiversitat en L’Albufera

Malgrat la seua proximitat amb un gran entorn urbà, L’Albufera bull biodiversitat. Bona part de la projecció internacional de L’Albufera de València i el seu entorn es deu a la diversitat i abundància de la seua avifauna. Unes 350 espècies d’aus utilitzen l’àrea en algun moment del seu cicle vital i, d’elles, aproximadament 90 nidifiquen regularment en aquest Parc Natural.

Moruna

L’Albufera de València pot albergar més de 50.000 aus aquàtiques en moments determinats. Aquestes aus s’alimenten dels invertebrats i de les llavors de plantes aquàtiques produïdes en les extenses marjals, així com dels abundants peixos, tant els d’aigua dolça com marina. Es tracta d’una cadena alimentària fràgil, amenaçada per la contaminació de les aigües i per la intensificació de les activitats humanes de l’entorn.

En L’Albufera destaquen els grups d’aus que utilitzen els aiguamolls en les seues rutes migratòries al llarg de l’any, entre els quals es troben ànecs, garses, gavines, xatracs i limícoles. Moltes d’aquestes espècies estan catalogades com a vulnerables o amenaçades a nivell europeu i nacional.

Moltes de les aus que podem observar en L’Albufera fan llargs viatges. Algunes procedeixen de localitats africanes a milers de quilòmetres al sud i, després de recalar en L’Albufera encara han de fer un viatge de milers de quilòmetres cap al nord fins arribar a terres de l’Àrtic.

CalamóBiodiversitat en L'Albufera

Malgrat la seua espectacularitat, l’avifauna no representa més que una part de la riquesa natural d’aquest entorn. La diversitat d’hàbitats que la integren afavoreix la presència d’un gran nombre d’elements botànics i faunístics. Dunes, platges, bosc, llacuna, saladars, arrossar. En L’Albufera de València es poden trobar més de 800 espècies de plantes, moltes catalogades com a rares, endèmiques o amenaçades. A més, en aquest entorn conviuen diversos grups zoològics com insectes, mol·luscs, crustacis, amfibis, rèptils, peixos i mamífers que conformen un conjunt d’inqüestionable bellesa.