Pressupost

PRESSUPOST: 1.446.234 euros

  • UPV (Coordinador)22,7 %
  • ACUAMED (Cofinanc.)8,6 %
  • CHJ (Cofinanc.)6,9 %
  • FGN5,5 %
  • SEO/Birdlife5,2 %
  • AGRÓ1,0 %
  • Comisió Europea50,0 %

LIFE12 ENV/ES/000685
Cofinançat pel Programa LIFE+ Medi Ambient i Governança de la Comissió Europea