Problemes Ambientals

Els Parcs Naturals són laboratoris de sostenibilitat on estudiar i posar en pràctica estratègies per fer compatibles les activitats humanes amb la conservació dels valors naturals. Si hi ha un entorn on naturalesa i activitat humana conviuen en un mateix espai, aquest és el Parc Natural de l’Albufera de València.

…i els 3 AIGUAMOLLS ARTIFICIALS de L’Albufera poden ser part de la solució a 3 dels reptes més importants d’aquest entorn protegit:

Problemes Ambientals