Reserves Naturals

Els Aiguamolls Artificials de L’Albufera han sigut construïts sobre antics camps d’arròs en els quals s’ha plantat vegetació autòctona. Aquesta vegetació, a més de depurar l’aigua de la llacuna, compleix una segona i importantíssima funció: recrear ecosistemes naturals escassos en L’Albufera, conformant una xarxa de Reserves Naturals de gran valor per a l’avifauna que ens visita.

Reserves Naturals