Depurant Aigua amb Aiguamolls Artificials

Com recuperar la qualitat de l’aigua de L’Albufera, regenerar els hàbitats degradats i aconseguir el potencial ecològic d’aquest espai? Els Aiguamolls Artificials poden ser part de la solució.
 
El principi bàsic dels Aiguamolls Artificials consisteix en fer circular aigua per terrenys amb vegetació. Les plantes s’alimenten dels nutrients presents en l’aigua, reduint així la seua concentració i deixant una aigua més neta. Aquest senzill sistema es s’aplica fa anys en petites poblacions, nuclis rurals aïllats, en càmpings, hotels…
 
Els Aiguamolls Artificials de L’Albufera, popularment coneguts en aquesta zona com Filtres Verds, suposen un innovador avanç en l’aplicació d’aquest sistema de depuració, per la seua grandària i la seua capacitat de tractament. Estan dissenyats per a recircular l’aigua del llac, reduint la seua càrrega de contaminació orgànica, i en alguns casos poden funcionar com a tractament posterior a les estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR).

Aiguamolls Artificials