Estudiantes del Màster Internacional de Sòls i Aigües impartit per la Universitat de Wageningen, a Holanda, han dedicat quatre setmanes a “La avaluació de l’efectivitat del filtre verd del Tancat de Milia”. El seu treball determinara quina és la zona d’afecció, que té l’efluent depurat del Tancat, en el llac de l’Albufera.

Final Report