LIFE Albufera i LIFE Sostrice es reuneixen per estudiar possibilitats de gestió de la biomassa produïda en els aiguamolls artificials del LIFE Albufera, mitjançant les tècniques plantejades en LIFE Sostrice. LIFE Sostrice té per objectius la reducció dels gasos d’efecte hivernacle derivats del cultiu d’arròs per mitjà d’un model de gestió sostenible basat en la valorització energètica dels residus a través de les tecnologies de digestió anaeròbia i de combustió.

Us anirem informant els resultats de les proves realitzades.

http://www.sostrice.eu/